China werkstukken | Kinderarbeid werkstuk

China

 

 

 

 Inhoud

 

Waarom dit land?                                                                Blz. 3                                                               

Geschiedenis                                                                       Blz. 4

Topografie China                                                                 Blz. 6

Van geboorte tot dood                                                         Blz. 7

De bewoners en hun taal                                                      Blz. 8

Bijzonderheden in China                                                       Blz. 10

Gerechten en drankjes                                                          Blz. 13

Uitvindingen                                                                        Blz. 15

Natuur en klimaat                                                                 Blz. 17

China festival in Amsterdam                                                 Blz. 19

Sport                                                                                  Blz. 20

Eigen mening                                                                       Blz. 21           

Bronvermelding                                                                   Blz. 22

 

 


 

Waarom dit land?

 

Toen ik hoorde dat we een land moesten kiezen, was dit niet mijn eerste keuze. Maar toen ik dacht aan de mensen die uit China komen en een beetje geel waren en van die gekke scheve ogen hadden leek mij dat ook een geschikt land. Ik hoorde ook dat China een lange geschiedenis had dus dat was ook de reden. Van veel kinderen hoorde ik ook dat er veel informatie te vinden was over China. Toen heb ik dat land gekozen samen met nog iemand die dit land nam.

 

 

 

(Plaatje: Chinees meisje uit de film ‘Het paard van Sinterklaas’)                                              


 

Geschiedenis

 

China is een uitgestrekt land met een lange geschiedenis. Het land is steeds moderner geworden en op dit moment is er een periode van grote veranderingen. Qua oppervlakte zijn alleen de landen Canada en Rusland groter dan China. Ongeveer 7000 jaar geleden was de oorsprong van de Chinese beschaving geboren. Dat was bij de Gele Rivier en de Yangtze waar heel oude culturen bestonden. De wijze man Confucius (9531-479 v. Chr.)  heeft grote invloed uitgeoefend op de Chinese cultuur, met namen op de rol van de familie. De eerste keizer van China was Qin. Zijn volledige naam was Tj’in Sje Hwang. 221 v. Chr. slaagde hij er in om het hele rijk te verenigen. Hij heerste van 221-210 v.Chr. Om de touwtjes strakker in de handen te krijgen, gaf Qin het bevel om alle boeken en filosofische geschriften te verbranden en 500 geleerden levend te begraven. Hij bouwde weelderige paleizen, richtte stenen gedenkplaten op die zijn prestaties verheerlijkte en reisde door heel China. Qin geloofde dat het mogelijk was om eeuwig te leven. Hij stuurde honderden jongens en meisjes de zee in om te zoeken naar de magische plant van het lange leven. Ze verdronken echter allemaal en Qin werd slechts 49 jaar. Hij stierf tijdens een rondreis door China. Zijn dood werd wekenlang geheim gehouden totdat de stank van het lijk zo erg was dat de mensen het merkten. Al toen Qin keizer werd, begon Qin met de bouw van zijn eigen graf bij de berg Li, dicht bij het hedendaagse  Xi’an. Zeven miljoen arbeiders werkten 10 jaar lang om het te voltooien. De vloer van de grafkamer was gemaakt van koper en het graf bevatte een schaalmodel van het keizerlijk paleis met zijn talrijke schatkamers en kostbaarheden. Amper 4 jaar na zijn dood werd de leiding overgenomen door de boerenopstand.

 

De boerenopstand was aan het einde van de negentiende eeuw. Toen kwam de Tangdynastie. Er kwamen toen verschillenden koninkrijken in China. In 960 vond de nog maar 7 jarige Tsjau Kwang-jin plaats op de troon. Hij noemde zijn dynastie de Soeng-dynastie (960-1279). Hij maakte van zijn hoofdstad Kaifeng. Tijdens de Soeng-dynastie ging de mijnbouw, textielgoederen, papierproductie en boekdrukkunst hard vooruit. De porseleinindustrie nam een bijzondere plaats in. Hoewel er tijdens de Tangdynastie porselein was overgebracht naar Japan, Korea, Zuid-Azie en Afrika, betekende verbeteringen in de scheepvaart zoals de uitvinding van het kompas, dat er meer porselein in overzeese gebieden kon worden verhandeld.

 

In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw heerste in China grote armoede. Het land was overbevolkt en er kwamen hongersnoden voor. Veel Chinezen zochten elders werk. Vaak was dat zwaar en vies werk, wat slecht betaald werd. Chinezen gingen werken in de tinmijnen in Nederlands-Indie of op de plantages in Suriname. Ook namen kapiteins van Nederlandse schepen vaak Chinezen aan. Ze moesten voor weinig geld vies en zwaar werk opknappen. Ze waren ook gemakkelijk weer te ontslaan. Chinezen werden stoker of kolensjouwer op de schepen. Toen die schepen over gingen op olie als brandstof, werden de chinezen ontslagen. Geld om naar China terug te gaan hadden ze niet. Zij bleven in Nederland.

 

In 1911 werd de laatste keizer afgezet. Er brak een burgeroorlog uit die tot 1949 duurde. De communisten wonnen de oorlog. Hun leider Mao Tse-toeng riep de Chinese Volksrepubliek uit: een communistische staat. De communistische partij bestuurde het land vanuit Peking. Vooral de landbouw werd gestimuleerd. Dorpen werden landbouwgemeenten. Alle bewoners moesten het land bewerken.

 

In 1978 presenteerde partijvoorzitter Deng Xioping een nieuw beleid dat voor economische ontwikkeling moest zorgen. De handelaren kregen meer vrijheid van hem, er kwam minder bemoeienis van de staat. Hierdoor is de economie gegroeid met ongeveer 8 procent per jaar. De werkgelegenheid is gegroeid in de industrie en de dienstensector. Veel banen in de landbouw gaan verdwijnen.

 

In 138 v. Chr. Vertrokken ongeveer 100 man onder leiding van de jonge ontdekkingsreiziger Zhang Qian naar het onbekende gebied ten westen van het Chinese keizerrijk. Hij ging in opdracht van keizer Wudi om naar het legendarische Yuezhi-volk  te zoeken en te winnen voor een bondgenootschap tegen de Xiongnu. Het Yuezhi-volk verloor en de tegenstander nam ze gevangen. Het volk bleek niet geïnteresseerd te zijn in de tegenstander en Zhang Qian keerde terug naar China. Hij had veel steden bezocht en 13 jaar later berichtte hij de keizer over welke rijkdommen hij was tegengekomen onderweg in de steden en landen. De keizer toonde veel interesse in de sterke paardekracht. Veel mensen werden gestuurd om die paarden in handen te krijgen.de eerste contacten leidde tot de verovering in 73 v. Chr. Door de chinezen van het Tarim-bekken. Hiermee kregen zij een groot deel van de zijderoute in handen. Over deze route werden niet alleen paarden en zijde vervoert, maar ook goud en edelstenen, ivoor, kostbare textiel en amber. Deze dingen gingen naar China. In westelijke richting gingen bronzen, ijzeren voorwerpen, bont, specerijen en lakwerk.

 

 


 

Topografie China

 

 

China is een groot land wat in Azië ligt, waar de mensen, net zoals in Engeland links rijden. Het land grenst aan India, Birma, Laos, Mongolië en Rusland. De hoofdstad van China is Peking. Peking ligt aan de rechterkant van China. China ligt aan de zeeën en oceanen: Indische oceaan en Zuid-Chinese Zee.

 


  

Van geboorte tot dood

 

Babyboom

 

In de jaren ’70 riep de overheid burgers op later te trouwen en minder kinderen te nemen,  omdat de bevolking te veel groeide. Met het resultaat was men het niet eens. Daarom besloot de regering dat elk gezin maar één kind mocht. (Baby’s dragen in China geen luiers!) Met boetes en financiële beloningen probeerde men mensen zo ver te krijgen dat ze zich aan deze regels hielden. Per gezin had nog maar een kind recht op onderwijs en gezondheidszorg. In de stedelijke gebieden leek het beleid te werken, maar op het platteland sloeg het veel minder aan. Op het platteland is er sowieso geen onderwijs of gezondheidszorg dus dat maakt niks uit. Bovendien zouden veel boeren zonder hulp van hun kinderen het niet redden op het land.

Door de gezinsplanning gaat de groei van het volk hard achteruit. Tussen 1980 en 2000 werden er 300 miljoen kinderen geboren en groeide de bevolking met maar 1,07 procent per jaar. Als dat zo doorgaat dan zijn er in 2040 1,4 miljard Chinese mensen en in 2099 nog maar 800 miljoen. Maar de daling van het aantal inwoners zorgt ook voor andere problemen. China telt op dit moment meer ouderen dan ooit. Dat zal er nog meer worden als de babyboomers de oudere leeftijd bereiken. Er zullen dan minder jonge mensen zijn om voor hun te zorgen en het geld op te brengen voor de ouderdomsvoorzieningen. Ook zijn er andere problemen. Als de kinderen in hun eentje worden opgevoed worden ze vaak verwend. Ze worden dan ‘kleine keizertjes’ genoemd.

 

De dood

 

Als Chinese mensen sterven worden ze altijd begraven. De vorm van de doodskist is een massieve bloem. Als de doden begraven worden, gaan er veel spullen mee:

 

7 paspoorten: die zijn omdat de doden door zeven poorten moeten om naar de hemel te mogen gaan. Op die paspoorten staat een naam maar geen foto. Dat is een traditie.

 

Spelletjes: die zijn om zich onderweg niet te vervelen.

 

Geld: voor als ze iets willen kopen.

 

Die spullen vinden de Chinezen erg belangrijk. Er gaan ook nog dingen mee zoals beeldjes, boeddha’s en andere kostbare dingen.


 

De bewoners en hun taal

 

Het volk

 

De Chinezen vormen ongeveer één vijfde deel van de wereld bevolking. Hoewel deze mensen allemaal uit China komen, maken veel van hen ook deel uit van etnische minderheden (zoals de Oejgoeren, Mongolen en de Miao).                                                                               Ze hebben elk hun eigen taal, tradities en gewoonten. Sommige volkeren wonen in de grensgebieden van China, zoals de Jinuo en Wa van het hooggebergte van Zuidwest-China.


 

 

 


 

Chinese taal          

 

6000 jaar geleden ontstond de Chinese taal. Het is het oudste nog gebruikte schrift ter wereld. Een alfabet is er niet. In plaats daarvan gebruikt men voor een woord een afbeelding. Dit noemen ze een karakter. Er zijn wel meer dan 50.000 woorden of karakters. Ongeveer 3000 worden er nog elke dag gebruikt.

De oude Chinezen begonnen hun ideeën uit te drukken in tekeningetjes. Deze werden steeds eenvoudiger. In 1964 heeft de regering deze schrijftaal eenvoudiger gemaakt, door het aantal pennenstreken te verminderen. Om de taal begrijpelijker te maken voor de niet-Chinezen werd het Pinyin ontwikkeld. Dat is de vertaling van Chinese woorden in Romeinse letters.

In de spreek taal bestaan heel veel verschillende dialecten. Dat is net zoals Fries, Drents, Limburgs of plat Amsterdams.


 

Bijzonderheden in China

 

De muur:

 

De muur is gebouwd om de vijanden tegen te houden die China wouden aan vallen. Die vijanden heetten de Barbaren. De muur was een idee van de eerste keizer van China Tjin Shihuang. Hij dwong vele mannen om de muur te bouwen. Als die mannen dood gingen, metselde hij ze mee met de stenen. De muur is 6430 km lang. De muur is in heel veel periodes gebouwd. Tijdens de Ming-dynastie (1368-1644) werd het grootste deel gebouwd. Het deel bij Badaling is 600 jaar oud. Men heeft van dit stuk al stenen opnieuw moeten maken.

Het is de grootste toeristische plek van China. Deze muur trekt elk jaar meer dan 10 miljoen toeristen. Om vandalisme te voorkomen mag er binnen 500 meter geen café, themaparken en dergelijke staan.


 

 

 

 

 

 


 

Eten:

 

Het eten in China is lekker, en daarom ook erg beroemd. Bij de Chinees op het Westwijkplein bijvoorbeeld verkopen ze Chinees eten. Ik vind Chinees eten vaak een beetje pittig. Kroepkoek komt ook uit China. Bij het hoofdstuk gerechten en drankjes lees je meer over eten uit China.

 

 

Boeddha’s

 

Boeddha’s zijn goddelijke personen. Je kan ze herkennen door de vlek op hun voorhoofd en de lange oorbellen die ze dragen. Ze hebben drie rimpels in hun nek en een schedeluitwas. Op hun hoofd hebben ze veel kleine haarlokken zitten. Deze boeddha’s komen uit China. Tegenwoordig worden ze uitgebeeld als dikke mannen, maar vroeger konden ze ook nog dun zijn.


 


 

Chinese draak

 

De Chinese draak wordt in China als een teken van geluk beschouwt. Hij is een van de 4 hemelse dieren waaronder de feniks, schildpad, eenhoorn en dus de draak. De draak is ook de stichter van de keizerlijke familie en bezit toverkrachten. De draak kan je herkennen aan het lichaam van een slang of krokodil, de klauwen en kop van een arend, leeuw of valk en de vleugels van een vleermuis. Het jaar van de draak staat voor gouden kansen. De draak is ook een van de Chinese horoscopen. Mijn Chinese horoscoop is een hond. Hieronder zie je alle anderen Chinese horoscopen. Elk jaar staat voor een ander dier.

 

 

 

 

 


 

Hieronder zie je een tabel waar je kan zien wat voor Chinese horoscoop je hebt.

Gerechten en drankjes

 

 


 

Eten

 

De Chinese maken heerlijke beroemde gerechten die ze eten met twee stokjes. Hier zet ik een recept van heerlijke Loempia’s.

 

Nodig:

25 g cellofaanmie

4 gedroogde shii-take

250 g taugé

50 g spinazie

50 g Chinese bieslook, gewone

bieslook of lenteui

200 g varkensfilet

3 eetlepels plantaardige olie

zout

1 theelepel maïzena, aangemaakt met 3 eetlepels water

1 eetlepel sesamolie

 

voor de loempia’s:

 

14 diepvries loempiavellen (circa 21x21 cm)

1,5 eetlepels maizena, aangemaakt met 4-5 theelepels water

5 dl plantaardige olie

1.     De cellofaanmie en paddestoelen apart circa 10 minuten laten weken in heet water. Intussen de taugé, spinazie en bieslook of lenteui schoonmaken en fijn snijden. De varkensfilet wassen, droogdeppen en in strookjes snijden.

2.     De paddestoelen afgieten, steeltjes verwijderen en in reepjes snijden. De mie met een keukenschaar in korte stukjes knippen.

3.     In een wok of pan de drie eetlepels olie verhitten. Het vlees hierin op een hoog vuur circa 2 minuten roerbakken tot het gelijkmatig licht gekleurd is. De groenten, paddestoelen en mie toevoegen, met zout op smaak brengen en circa drie minuten meebakken. Het maizenapapje door de inhoud van de wok roeren en de wok dan van het vuur nemen. De sesamolie er doorheen roeren.

4.     De loempiavellen een voor een op het werkvlak leggen.een portie van de vulling op de onderste helft leggen en in de vorm van een worstje samendrukken. Het deeg eromheen slaan en dan eenmaal omrollen. De randen nar binnen slaan en de rol bijna helemaal omrollen. Het laatste stukje maizenapapje bestrijken en de loempia dicht rollen. De overige loempia’s op dezelfde manier maken.

5.      In een hoge pan de olie verhitte. De olie is heet genoeg al er bij de erin gestoken stokjes belletjes opstijgen. De loempia’s in 2-3 porties in circa 2 minuten per portie in de hete olie frituren. Uit de pan nemen en op keukenpapier laten uitlekken.nadat alle loempia’s gebakken zijn onmiddellijk opdienen.

 

 

 

Drinken

 

De thee is uitgevonden door de Chinezen. Volgens de legende nam de mythische keizer Shen Nong op een zomerdag een rustpauze. Toen de bedienden hem kokend water brachten waaide er enkele droge bladeren naar binnen van een nabije struik. De keizer nam een nipje van het bruine vocht en vond het erg lekker, en daarmee was het theedrinken geboren. Later gingen andere landen, ook in Europa, de thee drinken. Nu drinkt bijna de hele wereld het. Ook ik drink elke avond een kopje thee met een lekker koekje erbij. (Geen Chinese gelukskoekjes…dat is een koekje, waarin een briefje zit met een toekomstwens.)

 

 


 

Uitvindingen

 

Tijdens de Soeng-periode werden veel ontdekkingen gedaan. Sjeng Kwo schreef een beroemd boek, “Verhandelingen over droomstroom”, waarin de astronomie, scheikunde, wiskunde, geologie, fysica, architectuur en geneeskunde werd verkend. In dit boek staat veel over het tal van uitvinders en hun uitvindingen.

 

Boekdrukkunst:

 

Voor de boekdrukkunst werd uitgevonden moest elk boek met de hand worden overgeschreven. In de zevende eeuw vonden de Chinezen de blokdruk uit. De tekst werd eerst op een dun vel papier geschreven en vervolgens omgekeerd op een houten plank vast gelijmd. De karakters (letters of woorden in het Chinees) werden uitgesneden om een houten drukplaat te maken, die werd gebruikt om af te drukken. Blokdruk nam veel tijd in beslag omdat voor elke bladzijde een nieuw blok moest worden uitgesneden.

Rond 1041 tot 1048 werd het drukken met losse letters uitgevonden. Voor elk karakter kwam er een blokje van klei, zodat deze op een bepaalde manier gelegd konden worden om zo een drukblok te vormen dat ze later opnieuw gebruikt konden worden. Deze uitvinding was in die tijd net zo’n succes al de computer in de 20e eeuw. Boeken konden gemakkelijker en sneller gedrukt worden dan ooit. In 1298 werden bijvoorbeeld 100 exemplaren van een boek met 60.000 woorden in minder dan een maand gedrukt.

 

Kalligrafie en Schilderkunst

 

Tijdens de Soeng-periode hielden de rijke en de boeren zich bezig met alle kunstvormen, maar vooral met kalligrafie en schilderen. De Soeng-keizer Hwéi-tsjoeng (1082-1135), was zelf een kunstenaar en had ook een school voor schilderkunst in zijn paleis. Kunstenaars het lukte te slagen voor de schoolexamens konden kunstschilder van beroep worden.

 

Porselein

 

De Soeng-periode vormde het klassieke tijdperk voor de porseleinindustrie. Soeng-porselein is bekend omdat het erg mooi is en op een bijzondere manier is gemaakt. In de pottenbakkersoven van Longquan, in de provincie Zhejiang, konden bijvoorbeeld 20.000 tot 25.000 potten te gelijk worden gebakken.

 

 

 

In de elfde eeuw bereikte de kunst van het porselein maken Centraal-Azie. Europeanen begonnen pas in de vijftiende eeuw te maken.

Dit is Chinees porselein uit de Soeng-periode.

 

 


 


 

Buskruit

 

Buskruit is een mengsel van houtskool, salpeter en zwavel. In de tiende eeuw ontdekten wapenfabrikanten in China dat ze een nieuw wapen konden maken door buskruit met pijlen te combineren. Deze nieuwe explosieve kruisboog vernietigde hun vijanden. Veertigduizend arbeiders maakten elke dag enkele duizenden van deze wapens in de hoofdstad van Soeng. In het midden van de dertiende eeuw leerden de Arabieren van de Chinezen hoe ze buskruit moesten maken, dat door hun ‘Chinese sneeuw’ werd genoemd. Europeanen ontdekte het buskruit via de Arabieren. Nu zit er in vuurwerk, wat dus ook uit China komt, ook buskruit. Daarom is vuurwerk ook erg gevaarlijk net als die wapens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Natuur en klimaat

 

Bepaalde delen van China worden regelmatig getroffen door overstromingen en aardbevingen, die een serieuze bedreiging vormen voor de bevolking. De regering voelde zich gedwongen om een manier te vinden om dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Tussen juni en eind september is de kans op overstromingen het grootst.  Langs de Yangtze (rivier) vonden in de twintigste eeuw vier grote overstromingen plaats in 1931, 1935, 1954 en 1998. De afgelopen 50 jaar zijn er veel bomen gekapt op de hellingen langs de rivier. Die bomen die er eerst stonden zorgden dat de aarde niet weg zou spoelen als het regende. De aarde die eigenlijk tegen gehouden moest worden drijft nu allemaal in de rivier zodat de bodem ondieper word en zo minder water kan verdragen. Daardoor komen er steeds veel overstromingen. (eigen schuld, dikke bult, moet je maar geen bomen kappen). Na 1949 zijn de dijken langs de midden en beneden loop van de grote rivieren versterkt en is de kans op overstromingen kleiner. Maar dit gelden niet voor het stuk bij Jingjian waar het water een ongewone hoogte heeft bereikt. Elk jaar in eind mei zal de waterstand in het 660 km lange stuwmeer worden teruggebracht tot een hoogte van 145 meter zodat er ruimte komt voor het water uit de bovenloop. In oktober is er geen kans meer op overstromingen dus wordt het waterpeil weer verhoogd naar 175 meter.

 

China wordt regelmatig getroffen door aardbevingen omdat het land op een belangrijke aardbreuk ligt. China ligt dus op plaatsen waar de platen tegen en over elkaar heen schuiven. Als een aardbeving plaats vindt op een dichtbevolkt land, kunnen er veel doden vallen maar ook gewonden. In 2001 werd in de stad Tangshan een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers van 1976. De wederopbouw van de stad is onlangs klaar en ook economisch gezien gaat het goed. De stad heeft zich weer aardig hersteld.

In China wordt veel onderzoek gedaan naar aardbevingen. In de provincie Jiangsu verrichtten wetenschappers boringen in het gebied waar continentale platen bij elkaar komen. Men wil zo de seismische activiteiten in de gaten houden om voorbereid te zijn op misschien aardbevingen. Hieronder lees je een stukje over een aardbeving in China en Iran.

 

 

 

 

 

 

 

 

China is een groot land dus heeft veel klimaat soorten. De bergen in het zuidwesten heeft een hooggebergteklimaat met een strenge winter en heeft matig zomer. De woestijn in het noorden heeft een woestijnklimaat. Dat houdt in, een bloedhete dag en een koude nacht. Het zuidoosten heeft een tropische klimaat met in de zomer regenseizoenen. In de oostkust hebben ze een zeeklimaat en in het noorden een landklimaat met hete zomers en koude winters. De overgangs gebieden hebben een steppeklimaat en het zuiden een savanneklimaat.


 

China Festival in Amsterdam

 

Op 27 oktober 2005 was er in Amsterdam een groot China Festival te zien. Er was toen veel te zien in Amsterdam. Hieronder zie je twee stukjes uit de Telegraaf bij de afdeling Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sport

 

De olympische spelen in 2008 wordt in China gehouden! De opening is op 8 augustus om 20.00 uur. De datum is eerder dan verwacht. Wat erg grappig is, is dat het Chinese geluksgetal 8 vier keer voor komt in de datum. 8-8-2008 om 8 uur ’s avonds. Misschien dat het geluk brengt! We zien het wel…

 

 


 

Eigen mening

 

Ik vind China een erg groot land wat in dit werkstuk dus ook blijkt. Ik heb veel van China geleerd wat ik nog niet wist maar wat ik wel al wist heb ik er ook in vermeld. China lijkt mij ook een erg mooi land en zeker de Chinese muur. Misschien dat ik er later als ik ouder ben wel eens naar toe reis. Ik weet het, het is dom, maar ik heb ook in dit werkstuk geleerd wat de hoofdstad van China is! Dat wist ik eerst nog helemaal niet.. Ik heb nog veel meer geleerd maar dat is te veel om op te noemen. Ik hoop dat jij/u er ook van geleerd hebt!

 

 

 

 

 


 

Bronvermelding

 

Uit de bieb in Westwijk heb ik 4 boeken gehaald. China, verkenningsreizen in China, landen van de wereld ‘China’ en kookkunsten uit China. Ik heb ook nog een krantenknipsel uit de bieb gehaald maar daar heb ik geen info uitgehaald.

Ik ben naar het reisbureau geweest en heb er een reisgids over China gehaald.

 

Deze sites heb ik gebruikt:

 

http://www.naav-sno.nl/reisverslagChina.htm

http://www.vwkweb.nl/index.html?http://www.vwkweb.nl/weerinfo/klimaat/china.html

 

Op deze sites kwam ik via www.google.nl

 

Uit de Telegraaf heb ik ook stukjes gehaald zoals je waarschijnlijk al in mijn werkstuk hebt gezien.

 

Hier heb ik zo’n beetje alle informatie vandaan.